• Tvättcenter Lidköping
  • Tvättcenter Lidköping
  • Tvättcenter Lidköping
  • Tvättcenter Lidköping
  • Tvättcenter Lidköping
  • Tvättcenter Lidköping

Så här tvättar du

Steg 1:
Här börjar du din tvätt genom att köpa kod med valfri summa pengar på ( du kan använda delbelopp vid tvätt och använda koden vid fler än ett tillfälle ). Koden är giltig i ett år! När pengarna är slut på koden så måste man köpa ny kod, det går alltså inte att "fylla på" befintlig kod.
Du betalar med kontanter ( jämna sedlar ) eller med bank / kreditkort.

Steg 2:
Använd koden du erhöll i betalautomaten och slå in den på lilla displayen i tvättbåset. Här väljer du vilket belopp du vill använda för tillfället. Valt belopp visas på stora skärmen på högra skåpet där nu alla programvalsväljarna blinkar grönt. Tryck önskat program och börja tvätta. Tänk på att avfettningen är det program som kostar mest så arbeta snabbt.

Mer information om hur du tvättar på bästa sätt finns på sidoväggen i varje bås.

Trevlig tvätt.

Här köper du koden